Zorg en jeugdgezondheid

Op deze pagina vind je informatie over: 

 • Schoolmaatschappelijk werk 
 • Jeugdgezondheidszorg 
 • Centrum voor Jeugd en Gezin
https://d3v3mlq4pl7g24.cloudfront.net/Z3ByaW5zdGVyZXJzY2hvb2wtbmw%3D/6581a304371d3/gvp-bloem_08.pngGvP-Bloem_08
https://d3v3mlq4pl7g24.cloudfront.net/Z3ByaW5zdGVyZXJzY2hvb2wtbmw%3D/62a1b88d8cef5/gvp-bloem_15_1_20220609_110829.pngGvP-Bloem_15

Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

Als je zorgen of vragen hebt over je kind, is het belangrijk om die altijd eerst met de leerkracht van je kind te delen. Wanneer de zorgen echter blijven, kun je via de leerkracht contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker. Bij ons op school is dat Sara Kastelein van Kwadraad. Zij begeleidt en ondersteunt en zoekt samen met jou wat de beste stap is voor jou en jouw kind. Als het nodig is ondersteunt zij ook de leerkracht met advies of met de begeleiding van kinderen met sociale of emotionele problemen.

Voor wie is het SMW?

Het schoolmaatschappelijk werk heeft een onafhankelijke positie en is er voor ouders, kinderen en leerkrachten in het basisonderwijs.

Met welke vragen kan ik naar het SMW?

De schoolmaatschappelijk werkers kunnen je met allerlei problemen helpen, bijv. wanneer je:

 • Je kind de omgang met anderen niet makkelijk vindt;
 • Je je zorgen maakt over je kind i.v.m. een scheiding
 • Je kind moeite heeft met het organiseren van schoolwerk of problemen op school heeft;
 • Je kind problemen met jou of anderen thuis heeft;
 • Je kind problemen heeft in zijn vrije tijd;
 • Je kind niet lekker in z’n vel zit en niet goed weet hoe dat komt;
 • Uw kind niet luistert/ zich niet aan afspraken houdt.
 • U wilt dat er iemand met u meedenkt over de opvoeding;
 • U twijfelt of het schoolmaatschappelijk werk wat voor u kan doen.
Wat doet het SMW?

Na de aanmelding vindt een intakegesprek plaats. Er wordt samen met jou en/of je kind en/of de leerkracht in kaart gebracht wat er aan de hand is. Met andere woorden: wat is je vraag en wat kan het schoolmaatschappelijk werk jou bieden.

Wat biedt het SMW?
 • Kortdurende hulpverlening aan ouders en kinderen in maximaal vijf gesprekken;
 • Verwijzen en toeleiden naar meer specifieke hulp, zoals het algemeen maatschappelijk werk (AMW) en het opvoedbureau (ketenzorg), of trainingen op het gebied van echtscheiding, sociale vaardigheden en weerbaarheid;
 • Ondersteuning van de school.
Vertrouwelijk

Alle gesprekken met de schoolmaatschappelijk werker zijn vertrouwelijk. De schoolmaatschappelijk werkers van Kwadraad hebben een geheimhoudingsplicht en zijn gehouden aan hun beroepscode.

Sara Kastelein

Schoolmaatschappelijk werk Leidschendam-Voorburg

Email: s.kastelein@kwadraad.nl

Telefoon: 0611882038

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

JGZ verzorgt de preventieve jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Het werk is erop gericht om tijdig eventuele gezondheidsproblemen op te sporen. Tot de leeftijd van vier jaar komen kinderen op het consultatiebureau. Daarna vinden de onderzoeken plaats in samenwerking met school. JGZ checkt de gezondheid en groei en biedt ouders steun bij de alledaagse zorg voor hun kinderen. Je krijgt altijd vooraf informatie over een onderzoek. 

Gezondheidsonderzoek groep 2

In groep 2 worden kinderen uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Er wordt een ogentest en een gehooronderzoek gedaan. De jeugdarts voert een lichamelijk onderzoek uit en er is gelegenheid voor het bespreken van vragen of zorgen over de gezondheid en opvoeding.

Spraak-taalonderzoek

Bij peuters is er aandacht voor een goede spraak- en taalontwikkeling. De logopedist van JGZ voert een onderzoek uit bij vijfjarigen, om te achterhalen of een kind problemen heeft met spreken, luisteren, taal, stem of mondgedrag. Dit onderzoek wordt niet bij elk kind gedaan. Alleen als ouders of de leerkracht aangeven dat er vragen of zorgen zijn over de taal- en spraakontwikkeling.

Gezondheidsonderzoek groep 7

In groep 7 geeft de jeugdverpleegkundige een gezondheidsles in de klas. De les gaat onder meer over puberteit, pesten en leefstijl. Daarna voert de jeugdverpleegkundige met ieder kind een gesprek: hoe gaat het op school, thuis, met vrienden en de gezondheid? Zijn er bijzonderheden, dan wordt contact met je opgenomen.

Vaccinatie

Kinderen van 4 en 9 jaar krijgen een oproep voor een vaccinatie. Deze herhalingsvaccinaties zorgen voor een goede, langdurende bescherming tegen een flink aantal infectieziekten. Meisjes van 12 jaar krijgen een oproep voor de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.

Wetten en regels

In Nederland hebben alle kinderen tot 18 jaar recht op jeugdgezondheidszorg. Wij voeren een wettelijke taak uit, waarbij het belang van ieder kind voorop staat. Meer informatie over onze zorg en werkwijze kun je lezen op onze website: jgzzhw.nl onze werkwijze.

Ondersteuning ouders

Opgroeien en opvoeden gaat gelukkig meestal goed en zonder problemen. Toch gaat het niet altijd vanzelf. Alle ouders hebben wel eens vragen over de ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen. JGZ ondersteunt ouders bij hun alledaagse zorg. De diensten van JGZ zijn gratis, met uitzondering van sommige cursussen en themabijeenkomsten. Heb je vragen of zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling van je kind? Neem dan contact met ons op.

Opvoedadviespunt Leidschendam – Voorburg

Opvoeden klinkt zo makkelijk, maar kent veel uitdagingen. Soms weet je het als ouder even niet meer. Dan helpt het om met iemand te praten en je vragen, twijfels en zorgen te delen. Daarvoor kun je terecht bij het Opvoedadviespunt. De pedagogen van het Opvoedadviespunt bieden een luisterend oor, maar geven ook deskundig antwoord of praktisch advies.

Voor wie?

Bij het Opvoedadviespunt kunnen alle ouders/verzorgers van kinderen van 0 tot 19 jaar terecht met vragen en problemen over de opvoeding. De vraag van de ouder(s) staat centraal. Het Opvoedadviespunt wil voorkomen dat opvoedingsvragen uitgroeien tot grote problemen, die de ontwikkeling van een kind belemmeren.

Aanmelden

Wil je meer informatie of wil je een afspraak maken? Wij zijn te bereiken via:

Margo de Bruin
T 06 55881089
E m.debruin@kwadraad.nl

Yvonne Boersma
T 06 27319033
E y.boersma@kwadraad.nl

Tamar Bakker
T 06 40907798
E t.bakker@kwadraad.nl