Ouderraad

De ouderraad (OR) van de Groenschool ondersteunt de school bij allerlei activiteiten en bevordert de samenwerking tussen de school en de ouders. De OR overlegt regelmatig met de directie, het team en de MR over zaken die de school, de ouders en de kinderen betreffen. De OR denkt mee en overlegt over zaken zoals de sfeer, omgangsvormen en normen en waarden op school.

https://d3v3mlq4pl7g24.cloudfront.net/Z3ByaW5zdGVyZXJzY2hvb2wtbmw%3D/62d4601c4d35d/groenvanprinstererschooldag2-151_1_20220717_211644.jpgGroenvanPrinstererschooldag2-151
https://d3v3mlq4pl7g24.cloudfront.net/Z3ByaW5zdGVyZXJzY2hvb2wtbmw%3D/62a1b624a4523/gvp-wolk_10_1_20220609_105812.pngGvP-Wolk_10

De OR richt zich op de ‘leuke’ activiteiten die op school worden georganiseerd, zoals Sinterklaas, Kerstmis, Pasen en sportdagen. De OR ondersteunt het team ook bij bijvoorbeeld de kinderboekenweek, excursies, de projectweek en het afscheid van groep 8.

Een belangrijke taak van de OR is het innen van de vrijwillige ouderbijdrage en het toedelen van deze bijdragen aan de activiteiten die worden georganiseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanschaffen van boeken in het kader van de kinderboekenweek, feestelijke aankleding van de school bij vieringen of het huren van materialen voor de sportdag. Ook traktaties bij o.a. het schoolreisje worden uit de ouderbijdrage betaald of het vervoer voor educatieve uitstapjes.

De ouderbijdrage wordt dus niet besteed aan verplichte school- en onderwijstaken. Wij verzoeken iedereen daarom vriendelijk om de ouderbijdrage aan de OR over te maken zodat we de activiteiten die het schoolgaan extra leuk maken kunnen blijven organiseren voor de kind(eren).

Samenstelling & taakverdeling

De OR bestaat idealiter uit ouders van leerlingen uit de groepen 1 t/m 8 om zo een goede vertegenwoordiging van de kinderen en hun ouders te vormen. Bij een vacature in de OR wordt via MijnSchoolInfo een oproep geplaatst voor nieuwe leden. 

Gemiddeld eens in de 6 weken vergaderen de OR-leden met een teamlid of een directielid. De activiteiten die gedurende een jaar worden georganiseerd worden verdeeld over de OR-leden. Zij nemen, meestal samen met teamleden en soms met ouders van buiten de OR, plaats in een werkgroep. We zijn daarom altijd op zoek naar ouders die willen helpen een activiteit te organiseren. Bij het organiseren van de activiteiten volgen we de jaarplanning van school. 

De OR heeft in schooljaar 2021-2022 de volgende bezetting: Robert Hoeksema (penningmeester), Pamela van den Berg, Renske Roos, Jeroen de Zeeuw, Sonja Koemans, Marjolein van den Dries en Anneloes Walker. 

Personeelsgeleding: Suzanne Weynschenk.

Ouderbijdrage

Hoe betaal je de ouderbijdrage? Je kunt het totaalbedrag voldoen door een overboeking te doen op: 

Rekeningnummer NL75 ABNA 0240317874 t.n.v. Groen van Prinsterer – ouderraad o.v.v.: Ouderbijdrage 2021-2022 - de voornaam en achternaam van je kind(eren),


Communicatie

De communicatie met de ouders verloopt voor een belangrijk deel via MijnSchoolInfo. U kunt uiteraard altijd een OR-lid op het schoolplein aanspreken. Wij staan graag open voor hulp of ideeën! Het emailadres van de ouderraad is OR@groenschool.lucasonderwijs.nl