Ouderraad

Werkwijze en taken van de Ouderraad

 

De Ouderraad (OR) van de Groenschool ondersteunt de school bij allerlei activiteiten en bevordert de samenwerking tussen de school en de ouders. De OR overlegt regelmatig met de directie, het team en de MR over zaken die de school, de ouders en de kinderen betreffen. De OR denkt mee en overlegt over zaken zoals de sfeer, omgangsvormen en normen en waarden op school.

De OR richt zich op de ‘leuke’ activiteiten die op school worden georganiseerd,  o.a.  sinterklaas, kerst, pasen en sportdagen. De OR ondersteunt het team ook bij bijvoorbeeld de kinderboekenweek, excursies, de projectweek en het afscheid van groep 8.

 
Een belangrijke taak van de OR is het innen van de vrijwillige ouderbijdrage en het toedelen van deze bijdragen aan de activiteiten die worden georganiseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanschaffen van boeken in het kader van de kinderboekenweek, feestelijke aankleding van de school bij vieringen of het huren van materialen voor de sportdag. Ook traktaties bij o.a. het schoolreisje worden uit de ouderbijdrage betaald of het vervoer voor educatieve uitstapjes.
 
De ouderbijdrage wordt dus niet besteed aan verplichte school- en onderwijstaken. Wij willen u daarom dringend vragen uw ouderbijdrage aan de OR over te maken zodat we de dingen die school extra leuk maken voor uw kind(eren) en voor u kunnen organiseren.

 

Ouderbijdrage Groenschool:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8n4HOXUm1SP5Qbz31yum2_mMnTdRE_2IVX5ZrmfFePYmVdQ/viewform

 

Betaallink:

https://tikkie.me/pay/Groenschool/7agr5ZwFbz2zTR6vLfcTDi

 

 

 

Samenstelling en taakverdeling

 

De OR bestaat idealiter uit ouders van leerlingen uit de groepen 1 t/m 8 om zo een goede vertegenwoordiging van de kinderen en hun ouders te vormen. Bij een vacature in de OR wordt via MijnSchoolInfo een oproep geplaatst voor nieuwe leden.
 
Gemiddeld eens in de 6 weken vergaderen de OR-leden met een teamlid of een directielid. De activiteiten die gedurende een jaar worden georganiseerd worden verdeeld over de OR-leden. Zij nemen, meestal samen met teamleden en soms met ouders van buiten de OR, plaats in een werkgroep. We zijn daarom altijd op zoek naar ouders die willen helpen een activiteit te organiseren. Bij het organiseren van de activiteiten volgen we de jaarplanning van school.
  
De OR heeft in schooljaar 2020-2021 de volgende bezetting: 

 

  • Rob van der Aa (voorzitter)
  • Birgitte Rijnaars (penningmeester)
  • Arie Groen
  • Pamela van den Berg
  • Renske Roos
  • Jeroen de Zeeuw
  • Marlot van der Meer

 

Personeelsgeleding:

  • Suzanne Weynschenk
     

Communicatie

 

De communicatie met de ouders verloopt voor een belangrijk deel via MijnSchoolInfo.  U kunt uiteraard altijd een OR-lid op het schoolplein aanspreken. Wij staan graag open voor hulp of ideeën! Het emailadres van de ouderraad is OR@groenschool.lucasonderwijs.nl