Medicijngebruik

Ziek op school of toedienen van medicatie? Het is belangrijk dat school hiervan op de hoogte is.

Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens de schooluren ziek wordt, zich verwondt, door een insect wordt geprikt of iets dergelijks. In zo’n geval zal de school altijd contact opnemen met de ouders, verzorgers of met een andere, door hen aangewezen, persoon. 

Een enkele keer komt het voor dat deze personen niet te bereiken zijn. Als deze situatie zich voordoet dan zal de leerkracht een zorgvuldige afweging maken of je kind gebaat is met een ‘eenvoudige’ pijnstiller of dat een arts geconsulteerd moet worden. Soms is directe actie vereist, bijvoorbeeld bij een allergie. Ook dan moet school op de hoogte zijn en toestemming hebben van ouders.

https://d3v3mlq4pl7g24.cloudfront.net/Z3ByaW5zdGVyZXJzY2hvb2wtbmw%3D/6581a321686b6/gvp-bloem_07.pngGvP-Bloem_07
https://d3v3mlq4pl7g24.cloudfront.net/Z3ByaW5zdGVyZXJzY2hvb2wtbmw%3D/62a1b7144ba15/gvp-wolk_09_1_20220609_110212.pngGvP-Wolk_09