Medezeggen­schapsraad

Aan onze school is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Iedere basisschool beschikt over een Medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit een geleding van ouders (gekozen door de ouders) en een geleding van leerkrachten (gekozen door de leerkrachten). De directeur van de school is namens het schoolbestuur gemandateerd en adviseert waar nodig.

https://d3v3mlq4pl7g24.cloudfront.net/Z3ByaW5zdGVyZXJzY2hvb2wtbmw%3D/62d4600b5dc78/groenvanprinstererschooldag2-161_1_20220717_211627.jpgGroenvanPrinstererschooldag2-161
https://d3v3mlq4pl7g24.cloudfront.net/Z3ByaW5zdGVyZXJzY2hvb2wtbmw%3D/62a1b648766c9/gvp-bloem_12_1_20220609_105848.pngGvP-Bloem_12
Algemene info

De MR overziet het reilen en zeilen van de school en de plannen en/of voorgenomen besluiten van het bestuur ten aanzien van de locatie Groen van Prinstererschool. Deze zaken worden gevolgd en besproken, met als uitgangspunt: in goed overleg!

De MR doet het werk op basis van een reglement. Dit is een overeenkomst tussen MR en het bestuur van de school. Het geeft de rechten en plichten aan van beide partijen. Via de MR kunnen de ouders en de leerkrachten invloed uitoefenen op zaken, die vooral met beleid te maken hebben, maar soms op het praktische vlak kunnen liggen.

De data voor de vergaderingen van de MR zijn te vinden op deze website, de agenda voor het volgende overleg eveneens.

In de schoolgids kun je meer informatie hierover vinden.

De huidige MR

Als medezeggenschapsraad denken we mee over het verbeteren van onze school. Met de oudergeleding, docenten en directie. Voor een goed leer- en verblijfsklimaat voor onze kinderen. Met een realistische en kritische blik en open houding. We moeten het uiteindelijk samen doen!

Namens de ouders hebben dit jaar in de oudergeleding zitting: Heleen Boex, Margreet de Vries en Pieter de Jonge.

Namens het personeel hebben zitting in de personeelsgeleding: Imane Ben Hanna en Florianne van Zandvoort.

U kunt de MR bereiken via socialschools.