Medezeggenschapsraad

Aan onze school is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Iedere basisschool beschikt over een Medezeggenschapsraad.Deze raad bestaat uit een geleding van ouders (gekozen door de ouders) en een geleding van leerkrachten (gekozen door de leerkrachten). De directeur van de school is is namens het schoolbestuur gemandateerd en adviseert waar nodig.

Algemene Informatie
De MR kijkt naar twee kanten: het reilen en zeilen van de school en de plannen en/of voorgenomen besluiten van het bestuur ten aanzien van de locatie Groen van Prinstererschool. Deze zaken worden gevolgd en besproken, met als uitgangspunt: in goed overleg!

De MR doet het werk op basis van een reglement. Dit is een overeenkomst tussen MR en het bestuur van de school. Het geeft de rechten en plichten aan van beide partijen. Via de MR kunnen de ouders en de leerkrachten invloed uitoefenen op zaken, die vooral met beleid te maken hebben, maar soms op het praktische vlak kunnen liggen.

De data voor de vergaderingen van de MR zijn te vinden op deze website, de agenda voor het volgende overleg eveneens.

In de schoolgids kunt u meer informatie vinden.

 

De huidige MR

Als medezeggenschapsraad denken we mee over het verbeteren van onze school. Met de oudergeleding, docenten en directie. Voor een goed leer- en verblijfsklimaat voor onze kinderen. Met een realistische en kritische blik en open houding. We moeten het uiteindelijk samen doen! 

 

Namens de ouders hebben dit jaar in de oudergeleding zitting:

Ralph Reede (vader van Timo en Emelie)

Margreet de Vries (moeder van Rosa en Sophie)

Heleen Boex (moeder van Midas, Tis en Tijmen)


Namens het personeel hebben zitting in de personeelsgeleding:

Babette Droomers (leerkracht groep 4a & intern begeleider bovenbouw)

Miranda Cardinaal (leerkracht groep 5/6b & leescoördinator)

Imane Ben Hanna (leerkracht groep 3a & cultuurcoördinator)

 

U kunt de MR bereiken via: mrgroenschool@gmail.com