Leerlingenraad

De kinderen zijn onze toekomst. Wij vinden daarom dat de denkkracht van kinderen meer ingezet kan worden bij verschillende vraagstukken. Het denken van kinderen gebeurt zonder schroom, zonder grenzen en is vooral simpel en puur. Bij ons op school denken kinderen mee in de leerlingenraad die bestaat uit 12 leerlingen uit de groepen 5 t/m 8.

https://d3v3mlq4pl7g24.cloudfront.net/Z3ByaW5zdGVyZXJzY2hvb2wtbmw%3D/6581a2d83de25/suzanne.jpgSuzanne
Waarom een leerlingenraad?
 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen; 
 • ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen; 
 • betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen;
 • verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen; 
 • de leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen; 
 • kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen; 
 • de leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is; 
 • bevorderen van actief burgerschap; 
 • onderdeel van de vreedzame school samen nadenken, beslissen en verantwoordelijkheid nemen.
Waar vergadert de leerlingenraad over?
 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas; 
 • leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën; 
 • het team kan bespreekpunten inbrengen; punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de ouderraad, de medezeggenschapsraad of het team;
 • bevindingen bij het gebruik van lesmethodes; 
 • adviseren bij activiteiten in de school.
https://d3v3mlq4pl7g24.cloudfront.net/Z3ByaW5zdGVyZXJzY2hvb2wtbmw%3D/62a1b7f3cefe7/gvp-zon_07_1_20220609_110555.pngGvP-Zon_07