Klassenouder

Een klassenouder helpt de leerkracht van de klas van zijn of haar kind bij een aantal activiteiten. Ook bij activiteiten die breder worden ingezet dan alleen in de klas van jouw kind, heb je als klassenouder een rol.

https://d3v3mlq4pl7g24.cloudfront.net/Z3ByaW5zdGVyZXJzY2hvb2wtbmw%3D/6581a2c1d7283/groenvanprinstererschoolvoorburg-30.jpgGroenvanPrinstererschoolVoorburg-30

Taken & activiteiten van de klassenouder

Begeleiding regelen

Gedurende het jaar organiseert de leerkracht/school voor de klas verschillende extra activiteiten (bezoek kinderboerderij, museum, bibliotheek, sinterklaas, kerst, voorjaarsontbijt, meester/juffendag). Vaak, zeker bij de jonge kinderen, is hierbij hulp van ouders nodig. 

Als klassenouder help je de leerkracht bij het vinden van voldoende begeleiders en/of je helpt zelf. Het is ontzettend leuk om een (deel van een) schooldag van zo dichtbij mee te maken. 

Biebboeken

De leerkracht kan de klassenouder vragen om biebouders te regelen. 

Luizencontrole

Hoofdluis is een veel voorkomend probleem op basisscholen. Bij ons geldt de afspraak dat wanneer kinderen luizen hebben, ze worden opgehaald door ouders. Ze kunnen weer naar school op het moment dat de haren gewassen zijn.

Regelmatige controle helpt bij het tijdig signaleren zodat indien nodig aanvullende maatregelen kunnen worden genomen. Het is de taak van de klassenouder om de controles te co√∂rdineren. Veelal plant de klassenouder aan het begin van het jaar een aantal controlemomenten en regelt hij/zij ouders om mee te helpen. 

De gewenste frequentie van de controles is na iedere vakantie en om de 4 weken. Meer informatie is te vinden op: op www.rivm.nl/hoofdluis

Tip: plan na elke vakantie een luizencontrole in!

Klassenborrel/picknick o.i.d

In veel groepen wordt ook door klassenouders een borrel/picknick o.i.d. aan het begin of aan het eind van een schooljaar georganiseerd. 

Communicatie

Hier komt nog een nieuwe tekst.

https://d3v3mlq4pl7g24.cloudfront.net/Z3ByaW5zdGVyZXJzY2hvb2wtbmw%3D/62a0a55a0f071/gvp-wolk_01_1_20220608_153418.pngGvP-Wolk_01