Klassenouders

 
Wat doet de klassenouder?

Als klassenouder help je de leerkracht van de klas waarin jouw kind zit bij een aantal activiteiten. Ook bij activiteiten die breder worden ingezet dan alleen in de klas van jouw kind, heb je als klassenouder een rol.

  • Begeleiding regelen: Gedurende het jaar organiseert de leerkracht/school voor de klas verschillende extra activiteiten (bezoek kinderboerderij, museum, bibliotheek, sinterklaas, kerst, voorjaarsontbijt, meester/juffendag). Vaak, zeker bij de jonge kinderen, is hierbij hulp van ouders nodig. Als klassenouder help je de leerkracht bij het vinden van voldoende begeleiders en/of je helpt zelf. Het is ontzettend leuk om een (deel van een) schooldag van zo dichtbij mee te maken.

  • Biebboeken: De leerkracht kan de klassenouder vragen om biebouders te regelen

  • Luizencontrole: Hoofdluis is een veel voorkomend probleem op basisscholen. Regelmatige controle helpt bij het tijdig signaleren zodat indien nodig aanvullende maatregelen kunnen worden genomen. Het is de taak van de klassenouder om de controles te coördineren. Veelal plant de klassenouder aan het begin van het jaar een aantal controlemomenten en regelt hij/zij ouders om mee te helpen. De gewenste frequentie van de controles is na iedere vakantie en om de 4 weken. Meer informatie is te vinden op: http://landelijksteunpunthoofdluis.nl/default.asp?pid=101 . Afspraak is: Wanneer kinderen luizen hebben, worden ze opgehaald door ouders, en ze kunnen weer naar school op het moment dat de haren gewassen zijn.

  • Tip: na elke vakantie een luizencontrole in te plannen!

  • Klassenborrel/picknick o.i.d.: In veel groepen wordt ook door klassenouders een borrel/picknick o.i.d. aan het begin of aan het eind van een schooljaar georganiseerd.

  • Communicatie: De afspraak is dat er alleen mailings uitgaan die akkoord zijn door de leerkracht. Het makkelijkst is om een concept klaar te zetten en de leerkracht te vragen om naar het concept te kijken. Onder een mailing zet je altijd je naam en klassenouder van (naam groep) zodat het goed herkenbaar is dat het om een mailing van de klassenouder gaat. Probeer de mailing zoveel mogelijk te beperken (zie verder ons communicatieplan op onze website).