Verantwoordelijkheid & zelfstandigheid

Verantwoordelijkheid geven en nemen

Wij vinden dat kinderen verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag en werk. Wij begeleiden en coachen de leerlingen hierbij en stimuleren ze om het beste uit zichzelf te halen. De leerlingenraad is hier een goed voorbeeld van. De leerlingen wordt gevraagd na te denken over wat beter kan en vervolgens oplossingen aan te dragen.

Zelfstandigheid ontwikkelen

Als school hechten wij veel waarde aan het ontwikkelen van zelfstandigheid van de leerlingen. We werken daarom met het model groeps- en individueel gericht pedagogisch handelen (GIP-model). Dit model richt zich op een goede organisatie in de groep. De leerkracht krijgt daardoor de mogelijkheid om instructies en begeleiding op maat te geven. Dit type onderwijs verwezenlijken we door te werken met planborden, takenkaarten, stoplichten en vragenkaartjes.

https://d3v3mlq4pl7g24.cloudfront.net/Z3ByaW5zdGVyZXJzY2hvb2wtbmw%3D/6581a24f2656d/stijn.jpgStijn