Thematisch werken

Kinderen hebben verschillende vaardigheden nodig om goed uitgerust te zijn voor hun verdere sociale en werkzame leven. Naast het verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden op taal- en rekengebied, geven wij onze leerlingen iets extra's mee in de vorm van thematisch werken.

Thematisch werken houdt in dat de lessen die de leerlingen volgen verbonden zijn aan een overkoepelend thema. Op de Groenschool is daarbij veel aandacht voor spel: de kinderen worden uitgedaagd om op een praktische manier met thema’s aan de slag te gaan. Ze hebben veel inbreng, waardoor ze zich meer betrokken voelen en meer interactie met klasgenoten en leerkrachten ontstaat.

In de groepen 3 en 4 werken de leerlingen in een circuitvorm: in zes groepen wordt tegelijkertijd gewerkt aan een thema. Eerst staat het spelenderwijs leren centraal, om de overgangsfase van de kleuterklassen te versoepelen. Aan het eind van het jaar wordt meer de verdieping opgezocht door onderzoekjes en proefjes te doen. Er worden herkenbare spelsituaties en voorwerpen gekozen, zodat de leerlingen de wereld om zich heen leren kennen.

In de bovenbouw worden uit de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur/techniek een aantal thema’s gekozen. In groep 5 en 6 worden de thema’s uitgewerkt tot projecten waarin onderzoeksvragen en ontwerpvragen centraal staan. Vervolgens worden in groep 7 en 8 deze vragen verder verdiept. Tegelijkertijd blijft er ruimte voor spelelementen. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld een eigen versie maken van het spel Triviant.

https://d3v3mlq4pl7g24.cloudfront.net/Z3ByaW5zdGVyZXJzY2hvb2wtbmw%3D/627a39d102a4d/groenschool-54_1_20220510_120921.jpggroenschool-54