Een veilige school

Op school werken wij actief aan het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden van alle kinderen. Wij gebruiken hiervoor de methode ‘De Vreedzame School’.

Deze methode is een compleet programma voor de ontwikkeling van de sociale competenties en het democratisch burgerschap van leerlingen. De klas en de school worden gezien als een leefgemeenschap waarin ieder kind gezien en gehoord wordt en een stem heeft. De kinderen nemen samen beslissingen en lossen conflicten op. Deze methode richt zich op de verantwoordelijkheid van kinderen voor hun eigen gedrag en het gedrag van anderen en leren omgaan met verschillen.

In alle klassen zijn de kinderen actief bezig om te zorgen voor goede klassenregels. Daarbij stellen de leerlingen zich de volgende vragen: hoe houd je de school, de klas en je spullen netjes? Hoe werken we gezellig met elkaar en hoe komen we op een goede manier op voor onszelf en onze klasgenootjes? In een ‘grondwet’ is vastgelegd aan welke regels zowel de leerlingen als de leerkrachten zich moeten houden, zodat het voor iedereen duidelijk is welke afspraken gelden.

De eigen verantwoordelijkheid van leerlingen is een belangrijk speerpunt. De mediators uit groep 7 en 8 zijn daar een voorbeeld van. Deze kinderen hebben een mediatortraining gevolgd en kunnen tijdens de overblijf helpen conflicten op te lossen via een stappenplan. Een ander voorbeeld is de leerlingenraad, waarin leerlingen oplossingen kunnen aandragen voor de problemen die zij op school ervaren. Zo worden de kinderen eigenaar van hun problemen en de bijbehorende oplossingen.

https://d3v3mlq4pl7g24.cloudfront.net/Z3ByaW5zdGVyZXJzY2hvb2wtbmw%3D/6581a20f39834/marcel.jpgMarcel