Inspectie

Inspectiebezoek 1 september 2015

Op 1 september kwam De heer Raktoe op bezoek in het kader van de 4 jaarlijkse inspectie onderwijs op basisscholen.

 

De inspectie visiteerde de school aan de hand van het nieuwe toezichtkader. Van te voren had de inspectie aangegeven wat er toegestuurd moest worden en welke items er aan bod moesten komen. Voor de zomervakantie stuurden wij aan de inspectie:

 • Ontwikkelingsperspectieven op het gebied van rekenen, taal, spelling en lezen
 • Schoolveiligheidsplan
 • De lesroosters
 • De vragenlijst uitgereikt door de inspectie, met vragen rondom de 10 kernwaarden
 • Het bezoek rooster.

Dhr. Raktoe is van 8.00 uur tot 17.00 uur op school geweest. Hij heeft daarbij een bezoek gebracht aan verschillende klassen en heeft gesprekken gevoerd met directie, IB, ouders en leerkrachten. 

 

Samenvatting inspectiebezoek:

Basisschool Groen van Prinsterer heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.

 • De directie en het team zetten zich in om de leerlingen maximaal te laten ontwikkelen. 
 • De school biedt haar leerlingen kansen om ook vaardigheden in meer brede zin te leren. 
 • De leraren geven goed les, maar kunnen beter aansluiten bij de verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. 
 • De school heeft een ambitieus schoolklimaat waarin leerlingen worden ondersteund en gestimuleerd in hun leren. 
 • De school kent een veilig schoolklimaat. 
 • De school kent een professionele kwaliteitscultuur. 
 • De school is laagdrempelig, open en vraagt ouders feedback over de kwaliteit van het onderwijs.

 

Wij nemen de feedback uit het inspectiebezoek mee in ons jaarplan.

 

U kunt het complete verslag van het inspectiebezoek hier inzien:

Rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek