Maatregelen en ontwikkelingen coronavirus

 

 

Via deze pagina houden we u op de hoogte over alle ontwikkelingen in het kader van het coronavirus (covid-19).

 

Alle actuele berichtgeving zetten wij op deze pagina. Belangrijk nieuws zullen we ouders/verzorgers ook separaat via Mijnschoolinfo melden. 

 

 

 

Halen en brengen: Ouders begeven zich niet op het schoolplein (m.u.v. kleuterouders) en in de school, tenzij op uitnodiging. Leerlingen worden maximaal door 1 volwassene gebracht of gehaald en het liefst met de fiets of lopend. De deuren gaan om 08.20 uur open. Onder schooltijd komt u de school niet in, wij zullen de betreffende berichten of spullen aannemen bij de deur en bezorgen bij uw kind 

 

Groep 1 en 2 

 • Brengen: Ouders komen het plein op via het hek aan de Van Heeswijkstraat en brengen hun kind naar de deur van de klas. Ouders houden het afscheid kort i.v.m. de doorstroming. Ze verlaten het plein door langs de peuterspeelzaal en de fietsen te lopen en komen dan uit bij de Paradijsstraat.  
 • Halen 1/2c en 1/2d: Deze 2 klassen zijn om 14.30 uit en u mag als ouder op het plein wachten. U verlaat daarna zo snel mogelijk het plein.  
 • Halen 1/2a en 1/2b: Deze 2 klassen zijn om 14.40 uit en u mag als ouder op het plein wachten. U verlaat daarna zo snel mogelijk het plein.  
 • Ouders die kinderen hebben in 2 verschillende klassen, kunnen op het plein wachten. 

Groepen 3 en 4:  

 • De kinderen gebruiken de deur aan de Paradijsstraat 51.  

Belangrijke voor de start:  

 • De leerkrachten van groep 3a en 3b staan de eerste drie dagen om 8.20 uur op het plein, naast de ingang aan de Paradijsstraat 51 (het voetbalplein) om de kinderen te ontvangen. Als ouder blijft u buiten het plein. De kinderen gaan stipt 8.30 uur met de juf naar binnen. Vanaf donderdag lopen de kinderen zelf naar de klas (juf Maris staat bij de buitendeur). 
 • 14.40 uur brengen leerkrachten van 3a de klas naar de betreffende buitendeur, 14.45 uur brengen leerkrachten van 3/4b de klas naar de betreffende buitendeur14.50 uur brengen leerkrachten van 4a de klas naar de betreffende buitendeur. 

Groepen 5 en 6:  

 • De kinderen gaan zelfstandig via de teamkamer (ingang aan de Paradijsstraat) naar binnen en naar buiten. Gespreide tijden uitgaan school:14.40 uur 5a14.45 uur 5/6b14.50 uur 6a. 

Groepen 7 en 8:  

 • De kinderen gaan zelfstandig via de ingang aan de Paradijsstraat naar binnen en naar buiten. Gespreide tijden uitgaan school: 14.40 uur 7a14.45 uur 7/8b14.50 uur 8a. 

Ventilatie in school 

De afgelopen weken is er veel gesproken over de rol van ventilatie van gebouwen bij het verspreiden van het coronavirus. Uit adviezen van het RIVM blijkt echter dat er op dit moment geen reden is om voor de ventilatie in gebouwen af te wijken van de huidige eisen waar scholen aan moeten voldoen. Wij hebben gecontroleerd of ons gebouw voldoet aan deze eisen. Dit is zo. Daarnaast zullen we lokalen zoveel mogelijk ventileren/spuien 

Samen houden we corona onder controle 

Alleen samen houden we de verspreiding van het virus onder controle. Daarom gelden ook bij de start van dit nieuwe schooljaar de volgende basisregels: 

 • We wassen vaak onze handen met water en zeep. 
 • We hoesten en niesen aan de binnenkant van onze elleboog 
 • Na school gaan we direct naar huis of de bso. 
 • Volwassenen houden 1,5 meter afstand. (Leerlingen hoeven geen afstand te bewaren.) 

Klachten:  

 • Als een leerling ziek wordt gedurende de schooldag, wordt het direct door een ouder/verzorger opgehaald (leerkrachten die klachten ontwikkelen tijdens schooltijd zullen ook naar huis moeten).  

Blijf thuis bij:  

 • 10 dagen nadat u uit een gebied met het advies voor thuisquarantaine terug bent gekomen. We zullen als school geen verzuimmelding maken voor leerlingen die, vanwege het dringende thuisquarantaine advies, direct na de zomervakantie niet naar school kunnen. We verwachten wel dat u de leerkracht via mijnschoolinfo op de hoogte brengt. 
 • Lichte klachten als neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, tijdelijk minder ruiken en proeven. En natuurlijk bij verhoging en koorts. 
 • Leerlingen en onderwijspersoneel blijven ook thuis als een gezinslid verkouden is en koorts heeft 
 • 24 uur klachtenvrij of een negatieve test = weer naar school.  

 

Speciaal mailadres voor belangrijke informatie over coronavirus 

Dit mailadres dient u te gebruiken voor urgente vragen of opmerkingen en voor het delen van belangrijke informatie over het coronavirus 

Op deze manier zal de informatie niet tussen andere mails verdwijnen 

Het mailadres speciaal en alleen voor dit doeleinde is corona@groenschool.lucasonderwijs.nl  

 

Verdere contactadressen

Voor algemene vragen over het coronavirus heeft het RIVM telefoonnummer 0800-1351 opengesteld. Voor specifieke vragen aan de school kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind of met de directie via mijnschoolinfo of telefoon 070-3860512.