Maatregelen en ontwikkelingen coronavirus

 

 

Via deze pagina houden we u op de hoogte over alle ontwikkelingen in het kader van het coronavirus (covid-19).

Maandag 8 februari starten we weer. Kinderen mogen vanaf deze dag weer naar school. We volgen het protocol PO met de bijbehorende maatregelen.

 

Alle actuele berichtgeving zetten wij op deze pagina. Belangrijk nieuws zullen we ouders/verzorgers ook separaat via Mijnschoolinfo melden. 

 

 

Groepen mixen niet 

Groepen hebben alleen onderling contactKinderen zullen dus niet mixen met andere groepen. We werken waar nodig met vervangende roosters en extra maatregelen.  

 

Halen en brengen 

 

Uw kind mag echt maar door één volwassene gebracht of gehaald worden. Vanaf groep 6 komen kinderen helemaal zelfstandig naar school.  

Een tip voor alle ouders: u kunt prima afscheid nemen op de Prinses Mariannelaan of de Overburgkade. Houdt u Heeswijkstraat en Paradijsstraat autovrij zodat de straat gebruikt kan worden voor volwassenen te voet, dat maakt afstand houden veel eenvoudiger.  

Bij het halen of brengen vragen wij u een mondmasker te dragen. Ouders begeven zich niet op het schoolplein (m.u.v. kleuterouders). Onder schooltijd komt u de school niet in, wij zullen in dringende gevallen de betreffende berichten of spullen aannemen bij de deur en bezorgen bij uw kind.  

 

Groep 1 en 2 

 • Brengen: Ouders komen het plein op via het hek aan de Van Heeswijkstraat en brengen hun kind naar de deur van de klas. Ouders houden het afscheid kort i.v.m. de doorstroming. Ze verlaten het plein door langs de peuterspeelzaal en de fietsen te lopen en komen dan uit bij de Paradijsstraat.  
 • Halen 1/2b en 1/2d: Deze 2 klassen zijn om 14.30 uit en op woensdag om 12.10. U mag als ouder op het plein wachten. U verlaat daarna zo snel mogelijk het plein.  
 • Op maandag 1/2d om 14.50 uit ivm de gymles. 
 • Halen 1/2a en 1/2c: Deze 2 klassen zijn om 14.40 uit en op woensdag om 12.20. U mag als ouder op het plein wachten. U verlaat daarna zo snel mogelijk het plein.  
 • Ouders die kinderen hebben in verschillende klassen, kunnen op het plein wachten. 

Groepen 3 en 4:  

 • De kinderen gaan zelfstandig via de ingang aan de Paradijsstraat naar binnen tussen 8.20-8.30 uur Gespreide tijden uitgaan school:  
 • 14.40 uur 3a - op woensdag om 12.10 uur,  
 • 14.45 uur 3/4b- op woensdag om 12.15 uur,  
 • 14.50 uur 4a- op woensdag om 12.20 uur.  

Groepen 5 en 6:  

 • De kinderen verzamelen op het plein en gaan met de leerkracht naar binnen. Gespreide tijden ingaan school: 
 • 08.25 uur 5a verzamelen op het basketbalveld 
 • 08.30 uur 5/6b verzamelen op het voetbalveld, bij het eerste doel 
 • 08.35 uur 6a verzamelen op het voetbalveld, bij het tweede doel 

Gespreide tijden uitgaan school: Kinderen komen zelf naar buiten. 

 • 14.40 uur 5/6b - op woensdag om 12.10 uur,  
 • 14.45 uur 5a - op woensdag om 12.15 uur,  
 • 14.50 uur 6a- op woensdag om 12.20 uur. 

Groepen 7 en 8:  

 • De kinderen verzamelen op het plein en gaan met de leerkracht naar binnen. Gespreide tijden ingaan school: 
 • 08.25 uur 7a verzamelen in de cirkel 
 • 08.30 uur 7/8b verzamelen bij het duikelrek 
 • 08.35 uur 8a verzamelen bij de tafeltennistafel 

Gespreide tijden uitgaan school: Kinderen komen zelf naar buiten. 

 • 14.40 uur 7a - op woensdag om 12.10 uur,  
 • 14.45 uur 7/8b- op woensdag om 12.15 uur,  
 • 14.50 uur 8a- op woensdag om 12.20 uur. 

Wij zullen de kinderen niet verplichten een masker te dragen. Mocht uw kind dit wel graag willen, dan is het daar vrij in.  We gaan de groepen niet opdelen in vaste kleine groepjes. Dit is niet haalbaar en niet wenselijk voor het goede onderwijs.  

  

Samen houden we corona onder controle  

Hieronder extra maatregelen op een rijtje. De meeste zijn al bij u bekend. De eerste is nieuw en vraagt uw aandacht.  

Testen 

Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD.  

Alle categorie 1 en 2 contacten gaan in quarantaine. Dit betekent ook dat als één kind positief is getest, de hele klas in quarantaine gaat. Na 5 dagen mag er getest worden en bij een negatieve uitslag kunnen de kinderen en leerkracht weer naar school. Laat u uw kind niet testen, dan dient uw kind 10 dagen in quarantaine te blijven. Dit is een keuze die wij respecteren. Wel zullen wij deze extra 5 dagen minimaal onderwijs verzorgen, gewoonweg omdat het ondoenlijk is om goed onderwijs te verzorgen op school en online.  

 

Basisregels: 

 • We wassen vaak onze handen met water en zeep. 
 • We hoesten en niesen aan de binnenkant van onze elleboog. 
 • Na school gaan we direct naar huis. 
 • Volwassenen houden 1,5 meter afstand (leerlingen hoeven geen afstand te bewaren). 

 

Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus.  

 • Al het onderwijspersoneel, leerlingen en andere aanwezigen in of bij de school moeten volledig klachtenvrij zijn en anders thuisblijven. Zij blijven ook thuis als een huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts (vanaf 38 graden Celsius) of last van benauwdheid heeft. 
 • Nadat u uit een gebied met het advies voor thuisquarantaine terug bent gekomen (we gaan er overigens vanuit dat u het advies volgt en niet op vakantie gaat). Op dag 5 kan het gezin zich laten testen en bij een negatieve uitslag mogen de kinderen naar school. 
 • Als een leerling ziek wordt gedurende de schooldag, wordt het direct door een ouder/verzorger opgehaald (leerkrachten die klachten ontwikkelen tijdens schooltijd zullen ook naar huis moeten).  

 

Overige veiligheidsmaatregelen: 

 • Deuren van klassen staan open om de contactpunten drastisch te verminderen.  
 • Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. Dit gaat via de directie) 
 • Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school). We trachten voor deze groep kinderen werk voor thuis te geven, dit is echter een grote uitdaging.  

 

Gymactiviteiten van Meester Stijn:

 

https://youtu.be/jGr3zN97ZdY ( challenge hindernis)

https://lucasonderwijs-my.sharepoint.com/personal/svdeijk_groenschool_lucasonderwijs_nl/Documents/Bijlagen/Challenge jongleren.mp4  (challenge jongleren)

 

Heel veel plezier!

 

 

Speciaal mailadres voor belangrijke informatie over coronavirus 

Dit mailadres dient u te gebruiken voor urgente vragen of opmerkingen en voor het delen van belangrijke informatie over het coronavirus 

Op deze manier zal de informatie niet tussen andere mails verdwijnen 

Het mailadres speciaal en alleen voor dit doeleinde is corona@groenschool.lucasonderwijs.nl  

 

Verdere contactadressen

Voor algemene vragen over het coronavirus heeft het RIVM telefoonnummer 0800-1351 opengesteld. Voor specifieke vragen aan de school kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind of met de directie via mijnschoolinfo of telefoon 070-3860512.