Schoolagenda

24 t/m 31 januari 2018
Voorleesweek
29 januari 2018
Studiedag 1 t/m 8
8 februari 2018
Rapport 1
9 februari 2018
Advies groep 8
9 februari 2018
Schoolvoorstelling 1/2A
Van 14.15 tot 14.45
12 februari 2018
Inloopochtend
Van 08.30 tot 09.00
13 februari 2018
Kindgesprekken
14 februari 2018
Inloopochtend
Van 08.30 tot 09.00
15 februari 2018
Kindgesprekken
16 februari 2018
Inloopochtend
Van 08.30 tot 09.00
16 februari 2018
Schoolvoorstelling 3a
Van 14.15 tot 14.45
23 februari 2018
Studiedag 1 t/m 8
24 februari t/m 4 maart 2018
Voorjaarsvakantie
14 maart 2018
Informatie ochtend nieuwe aanmeldingen
Van 09.00 tot 10.00
23 maart 2018
Schoolvoorstelling 5/6
Van 14.00 tot 14.15
29 maart 2018
Paasviering
30 maart 2018
Goede vrijdag
2 april 2018
2e Paasdag
4 april 2018
Informatie ochtend nieuwe aanmeldingen
Van 09.00 tot 10.00
6 april 2018
Studiedag 1 t/m8
13 april 2018
Schoolvoorstelling 7a
Van 14.15 tot 14.45
17 t/m 19 april 2018
Eindtoets
25 april 2018
Studiedag 1 t/m 8
26 april 2018
Koningsspelen
27 april t/m 13 mei 2018
Meivakantie
27 april 2018
Koningsdag
18 mei 2018
Olympiade groep 5 t/m 8
21 mei 2018
2e Pinksterdag
22 mei 2018
Studiedag 1 t/m 8
23 mei 2018
Schoolfotograaf
24 mei 2018
Schoolfotograaf
24 mei 2018
Schoolfotograaf
25 mei 2018
Schoolvoorstelling 4a
Van 14.15 tot 14.45
28 mei 2018
Start Cito periode
6 juni 2018
Informatie ochtend nieuwe aanmeldingen
Van 09.00 tot 10.00
8 juni 2018
Schoolvoorstelling 3/4
Van 14.00 tot 14.45
12 juni 2018
Algemene ouderavond
Van 19.00 tot 20.00
15 juni 2018
Studiedag 1 t/m 8
25 t/m 27 juni 2018
Inloopochtend
Van 08.30 tot 09.00
26 juni 2018
Tafeltjesavond
27 juni 2018
Inloopochtend
Van 08.30 tot 09.00
28 juni 2018
Tafeltjesavond
29 juni 2018
Inloopochtend
Van 08.30 tot 09.00
5 juli 2018
Rapport 2
6 juli 2018
Zomerfeest/jufmeesdag
10 juli 2018
Musical groep 8
12 juli 2018
Doordraai ochtend
Van 08.45 tot 09.45
13 juli 2018
laatste schooldag, 12uur vrij