Ouderraad

Werkwijze en taken van de OR

De Ouderraad van de Groenschool ondersteunt de school bij allerlei activiteiten en bevordert de samenwerking tussen de school en de ouders. De OR overlegt regelmatig met de directie, het team en de MR over zaken die de school, de ouders en de kinderen betreffen. De OR denkt mee en overlegt over zaken zoals de sfeer, omgangsvormen en normen en waarden op school.

De OR richt zich op de ‘leuke’ activiteiten die op school worden georganiseerd,  o.a.  sinterklaas, kerst, pasen, sportdagen. De OR ondersteunt het team ook bij bijvoorbeeld de kinderboekenweek, excursies, de projectweek en het afscheid van groep 8. Daarnaast worden er via de ouderraad ook ouders ingeschakeld die klussen kunnen uitvoeren, zoals het opknappen van het schoolplein of kleine reparaties in de school. Ook wordt er eens per jaar een ouderavond georganiseerd over een interessant thema. De Actie Schoenmaatjes wordt tevens door de OR  georganiseerd op onze school.
 
Een belangrijke taak van de OR is het innen van de vrijwillige ouderbijdrage en het toedelen van deze bijdragen aan de activiteiten die worden georganiseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanschaffen van boeken in het kader van de kinderboekenweek, feestelijke aankleding van de school bij vieringen of het huren van materialen voor de sportdag. Ook traktaties bij o.a. het schoolreisje worden uit de ouderbijdrage betaald of het vervoer voor educatieve uitstapjes.
 
De ouderbijdrage wordt dus niet besteed aan verplichte school- en onderwijstaken. Wij willen u daarom dringend vragen uw ouderbijdrage aan de OR over te maken zodat we de dingen die school extra leuk maken voor uw kind(eren) en voor u kunnen organiseren. een link onderaan deze pagina verwijst naar de  overeenkomst ouderbijdrage. Hierin wordt uitgelegd waar de ouderbijdrage voor wordt ingezet. Tevens wordt vermeld waaraan uw eventuele extra ouderbijdrage wordt besteed. Als bijlage vindt u een begroting voor dit schooljaar en verantwoording over het afgelopen schooljaar.
 

Samenstelling en taakverdeling

 
De OR bestaat idealiter uit ouders van leerlingen uit de groepen 1 t/m 8 om zo een goede vertegenwoordiging van de kinderen en hun ouders te vormen. Bij een vacature in de OR wordt in de nieuwsbrief een oproep geplaatst voor nieuwe leden.
 
Gemiddeld eens in de 6 weken vergaderen de OR-leden met een teamlid en een directielid. De activiteiten die gedurende een jaar worden georganiseerd worden verdeeld over de OR-leden. Zij nemen, meestal samen met teamleden en soms met ouders van buiten de OR, plaats in een werkgroep. We zijn daarom altijd op zoek naar ouders die willen helpen een activiteit te organiseren. Bij het organiseren van de activiteiten volgen we de jaarplanning van school.
 
 
De OR heeft in schooljaar 2017-2018 de volgende bezetting: 

Naam, Ouder van
Tom de Haan (voorzitter) Mats
Jan Hoiting (secretaris) Bas, Wim, Jos
Edzard de Ruyter de Wildt (penningmeester) Renée, Rens
Arie Groen, Anne
Rob van der AA, Sem en Lise

Erwin Porte, Bart en Danielle

Liselot Huisman, Robine, Noah en Roan

Pamela van den Berg, Lotte en Pien

Berry van Leeuwen, Lisa en Amy

Graziella Jehee, Mina

 

Personeelsgeleding:

Suzanne Weynschenk
   

Communicatie

De communicatie met de ouders verloopt voor een belangrijk deel via de nieuwsbrief van school. Op de tafeltjesavonden (rapportbesprekingen) zijn wij aanwezig met een kopje koffie. U kunt uiteraard altijd een OR-lid op het schoolplein aanspreken. Wij staan graag open voor hulp of ideeën! Het emailadres van de ouderraad is 

ouderraad.groenschool@hotmail.com