Nieuws

21 februari 2017

Nieuwsbrief februari 2017

Beste ouders, verzorgers, 

Op de valreep, zo voor de vakantie, nog een nieuwsbrief. Iedereen is hard aan het werk voor de verhuizing. We verheugen ons er op om ons nieuwe gebouw te betrekken en aan u allen te laten zien. Nog één lesdag morgen aan de Oranje Nassaustraat en dan start de voorjaarsvakantie. Daarna verwelkomen we graag u op dinsdag 7 maart in ons nieuwe gebouw aan de Paradijsstraat, waar een inloop is tot 9.00 uur.

 

Met vriendelijke groet,

Annet van den Beemt.

 


Nieuwsbrief februari 2017

Groep 7 naar In de Wolken:

Afgelopen vrijdag is de actie “Geef Mij Maar Een Boek” voor het tweede jaar afgetrapt bij Kinderboekwinkel In de Wolken. Ieder jaar kiezen boekhandels een ‘kroonjuweel’ uit de jeugdliteratuur. Dit boek is te koop voor 2 euro. Zo komen de mooiste boeken binnen handbereik van alle kinderen. Door samenwerking van de gemeente Leidschendam-Voorburg met de boekenwinkels is dit boek voor alle leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen uit de gemeente gratis!

Onze groep 7a bofte helemaal! Speciaal voor hen kwam de schrijver van het boek Achtste Groepers Huilen Niet, Jacques Vriens, een uur lang voorlezen en vragen beantwoorden. Ook kregen ze allemaal een gesigneerd boek van ‘de oude meester’. #LekkerLangLezen

 

{Reminder} geen mobiele telefoons op school en het plein:

Op onze school mogen mobiele telefoons niet gebruikt worden, niet in de school en niet op het plein. Vorig jaar hebben we deze afspraak ook via de nieuwsbrief aan u gecommuniceerd en bij deze doen we dat nogmaals als reminder. Kinderen mogen wel een mobiele telefoon bij zich hebben, maar deze willen wij niet zien of horen. Is het belangrijk dat een leerling vanuit school (bijvoorbeeld naar huis) belt, dan kan dit met de vaste telefoonlijn van school. Zien wij een leerling met een mobiele telefoon, dan nemen wij deze in om de volgende dag weer terug te geven. Deze leerling mag hiervan, zo nodig, natuurlijk wel melding maken via onze vaste telefoonlijn.

 

Weerbaarheidstraining voor leerlingen uit groep 5 & 6

Vindt je kind het moeilijk om voor zichzelf op te komen? Of om anderen duidelijk te maken dat zij iets niet wil? Of begint je kind als hij kwaad is direct om zich heen te slaan of te schelden? Kwadraad organiseert weerbaarheidstrainingen voor kinderen, waarin zij leren voor zichzelf op te komen. Zodat zij goed ‘nee’ kunnen zeggen, hun grenzen aangeven en steviger in hun schoenen staan.

Wat leren kinderen op de weerbaarheidstraining?

Omgaan met hun eigen gedrag en goed opkomen voor zichzelf.
Oefeningen om vertrouwen te krijgen in zichzelf.
Samen met anderen naar oplossingen zoeken.
Wat ze kunnen doen als ze iets niet willen. En wat daarbij belangrijk is.
Bewust worden van hoe hun gedrag werkt en hoe ze dat kunnen veranderen. Door naar zichzelf en naar anderen te kijken.

Spelenderwijs leren

Tijdens de training doen de kinderen opdrachten en spelletjes om te oefenen met verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld:

Grenzen stellen en ‘nee’ zeggen.
Opkomen voor zichzelf zonder agressief te zijn.
Tips hoe ze kunnen zeggen wat ze van iets of iemand vinden.
Hun eigenwaarde vergroten.
Zich inleven in een ander.

Voor wie is deze training?

Deze training is voor kinderen van groep 5 en 6 van de basisschool.

Praktische informatie

De training vindt plaats in de speelzaal van het CJG in Leidschendam, Prinsenhof 4.
Op Maandag van 15.30-17.00 uur, start 6 maart 2017.
Er zijn zes bijeenkomsten.
Kosten: geen.
De training telt minimaal acht en maximaal twaalf deelnemers.
De training wordt begeleid door twee maatschappelijk werkers.
Aanmelding verloopt in principe via de maatschappelijk werker van school. Deze heeft een intakegesprek met de ouder(s) en het kind om te kijken of een weerbaarheidstraining de goede oplossing is. Daarna vindt er een kennismakingsgesprek met ouder(s) en kind plaats.
Tijdens een deel van de laatste bijeenkomst zijn de ouders ook aanwezig.

Informatie en aanmelden

Wil je meer informatie over deze groep? Neem contact op met de maatschappelijk werker van school of met Kwadraad via 088 900 4000.

 

Hartelijke groet,

Nancy Visser
Maatschappelijk werker